Blata en garantie

                                                                                             

Garantie
De garantietermijn voor een nieuwe Blata minibike is twee jaar te rekenen vanaf de datum van aflevering door de officiële Blata dealer. De garantie omvat bewezen materiaal of fabricagefouten. De garantie dekt geen normale slijtage of slijtage door gebruik. Zichtbare gebreken dienen direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen aan Blata Import B.V. te worden gemeld. Wij wijzen erop dat in het geval van garantie, de demontage en montage van de defecte onderdelen door de klant zelf wordt uitgevoerd! Als er geen originele Blata tunings artikelen gemonteerd worden op het voertuig, vervalt elke aanspraak op garantie van het onderdeel en het voertuig. Hierbij staat de huidige wetgeving voor racesportartikelen op de achtergrond. Bij aanspraak op garantie dient de koopdatum met een rekening te worden aangetoond. Elke garantieaanvraag dient samen met het onderdeel voor onderzoek aan Blata Import B.V. te worden gestuurd, waarbij de transportkosten voor heen en terug sturen onder verantwoordelijkheid van de klant vallen.



Race onderdelen - Garantie
We willen er ook uitdrukkelijk op wijzen dat de aangeboden producten uitsluitend voor de racesport bestemd zijn. Voor gebruik in het dagelijkse verkeer, zijn deze producten niet goedgekeurd, ondanks de zeer hoge kwaliteit en moderne productie methoden. Meer vermogen betekent altijd meer slijtage en kortere levensduur van de motor en al zijn componenten. Alle fabrikanten sluiten na de fabricage elke vorm van enige garantie uit, tenzij het een bewezen materiaal of fabricagefout is. Omdat dit praktisch niet meer bewezen kan worden, wijzen wij u erop om alle producten voorafgaand aan de montage op fouten en gebreken te controleren. De garantie vervalt direct, wanneer de klant het geleverde artikel verandert of onjuist gebruikt. Het reclameren van een onderdeel na de installatie is dus, helaas, vrijwel onmogelijk. Op kosten van de klant zou het betreffende onderdeel naar de fabrikant moeten worden gestuurd. Hier zou duidelijk gemaakt moeten worden of het een materiaal of montagefout is. Gevolgschade veroorzaakt door een gebrek, als tevens de beïnvloedbare motoronderdelen en reparatiekosten zijn volledig uitgesloten. Wij verontschuldigen ons voor deze beperkingen, die in de sectie racesport voor de handliggend zijn, en daardoor de garantie beperken.