Veiligheid

 

OPMERKINGEN TEN BEHOEVE VAN DE VEILIGHEID. 

Blata minibikes zijn niet bestemd voor het gebruik op de openbare weg. Door onvoorzichtige omgang met deze voertuigen kan ernstig letsel ontstaan. Deze eventuele risico’s kan de bestuurder tot een minimum beperken door veiligheidsmaatregelen te nemen zoals, een veiligheidshelm, bescherming van ogen, beschermende handschoenen, beschermers voor ellebogen en knieën, en geschikt schoeisel. Gebruik deze voertuigen niet op vochtig, bevroren of olieachtig oppervlak. Deze voertuigen zijn niet geschikt voor het gebruik op ongeplaveide wegen of ruw terrein.